Eindhoven, 13 maart 2017

Geachte lezer van dit bericht,

U hebt ingelogd op de site van de voormalige “Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling”.

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat ik gestopt ben met mijn activiteiten, die tot doel hadden mensen en instanties bewust te maken van de risico’s, verbonden met draadloze technologie.

De belangrijkste reden van mijn besluit is, dat ik meer tijd wil vrijmaken voor het zoeken naar oplossingen voor deze problematiek.

Ik hoop met de Stichting een bijdrage te hebben geleverd aan bovengenoemd doel.

Met vriendelijke groeten,Peter van der Vleuten